Miejsce kredytu w planie finansowym przedsiębiorstwa

Kredyty dla przedsiębiorców, kredyty gotówkowe dla firm i inne formy pomocy finansowej oferowane przez banki wymagają odpowiedniego umiejscowienia ich w planie finansowym organizacji.

Kredyt gotówkowy a plan finansowy

Taka koncepcja powinna być wspomagana szczegółowymi planami działania. Brak planowania to tylko wierzchołek góry lodowej problemów: zaabsorbowany codzienną działalnością operacyjną przedsiębiorstwa kredytobiorca nie pomyślał nawet o planowaniu przyszłości lub planował nieudolnie, co w konsekwencji powodowało nieuwzględnianie zmian rynkowych i doprowadziło przedsiębiorstwo do sytuacji kryzysowej. Jeśli plany istnieją, wówczas powinny być wnikliwie przeanalizowane, nie tylko po to by określić ich zasadność czy sensowność, ale też by móc stwierdzić, w jakim stopniu były realizowane. Analiza strategicznego planu przedsiębiorstwa może pomóc bankowi w zidentyfikowaniu problemów, które są do naprawienia w krótkim lub średnio odległym czasie (np. poprzez poprawienie programu implementacji). Umożliwić też może odkrycie problemów znacznie dalej sięgających. Warto przypomnieć, że pewne elementy planowania strategicznego znajdują się w raporcie rocznym spółek akcyjnych. Spółki wprowadzane na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych wyraźniej dbają o tę część raportu rocznego, w której odnotowuje się plany na przyszłość. Raport roczny powinien też zawierać list audytora badającego sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa. Po dokonaniu audytu operacji przedsiębiorstwa możliwe będą wskazania problemów w zakresie systemów i środków kontroli oraz stosowne zalecenia.

Monitorowanie rachunków bankowych

Monitorowanie rachunków bankowych kredytobiorcy może dostarczyć wartościowych informacji o tym, jak przedsiębiorstwo alokuje swoją gotówkę. Można stwierdzić zmianę dostawców, gdy ci poprzedni przerzucili się na dostawy tylko za gotówkę, można stwierdzić ruchy funduszy poza normalny zakres interesów, można też stwierdzić, iż mają miejsce duże spłaty innych kredytodawców. Użytecznym bywa sprawdzenie konta osobistego właściciela przedsiębiorstwa, zarządzanego przez niego bezpośrednio, z uwagi na częste mieszanie się funduszy i aktywów między właścicielem a przedsiębiorstwem. Tylko wtedy, gdy bank będzie dysponował szeroką wiedzą, może on poczynić następny krok w kierunku skutecznego przezwyciężenia trudnego kredytu. Jest nim wypunktowanie tych wszystkich elementów w stosunkach z kredytobiorcą, które bank chciałby poprawić, gdyby mógł zacząć wszystko od początku, a szczególnie gdyby mógł na nowo układać strukturę i warunki udzielonego kredytu. Jest rzeczą bardzo ryzykowną spotykanie się z kredytobiorcą bez odpowiedniego przygotowania. Zatem bank, udzielając kredytu musi mieć dostęp do informacji które pozwolą mu w razie potrzeby zareagować na nieoczekiwane problemy ze spłata zobowiązania finansowego przez klienta.