Jak walczyć z problemem zbyt wysokiego zadłużenia?

Nadmierne zadłużenie to problem w perspektywie makro oraz mikroekonomicznej. Nawet najważniejsze normy prawne regulują poziom oprocentowania, od którego zaczyna się presja na ustalanie zrównoważonego budżetu kraju. Walka z problemem wysokiego zadłużenia jest trudna, ale możliwa przy wysokiej świadomości ekonomicznej. W artykule poznasz najważniejsze rozwiązania dotyczące walki z ryzykiem spirali zadłużenia.

Metody na nadmierne zadłużenie

Przy spłacaniu trudniejszych kredytów gotówkowych dobre rozwiązanie to konsolidacja wszystkich zobowiązań w jedną miesięczną ratę. Spłata dotychczasowych, drobnych zobowiązań za pośrednictwem kredytu konsolidacyjnego to jedna z najlepszych form optymalizacji budżetu domowego. Przy nadmiernym zadłużeniu warto również rozpatrzyć wyprzedaż najdroższego majątku trwałego, chociażby nieruchomości. Sprzedaż mieszkania i przejście do mniejszego lokalu to rozwiązanie wartościowe z punktu widzenia spłaty krytycznego zobowiązania. Możesz również ograniczyć wydatki gospodarstwa domowego, zwiększyć dochody z kolejnego etatu lub pracy tymczasowej na weekendy. Możesz również spłacić droższy kredyt tańszym, chociaż to działanie nieco ryzykowne. Bez wsparcia specjalistycznego lepiej nie podejmować podobnych czynności na własną rękę. Dopóki spłacasz zobowiązania, nawet wysokie terminowo masz szanse na negocjacje z pożyczkodawcami. W krytycznej sytuacji wielu kredytobiorców zaciąga kolejne pożyczki na spłatę rat. To działanie prowadzące do rozwoju spirali zadłużenia, raczej niekorzystne w dłuższej perspektywie.

Optymalizacja zadłużenia w szerszej perspektywie

Dobra optymalizacja zadłużenia w odniesieniu do budżetu gospodarstwa domowego, czy budżetu krajowego to większa stabilność ekonomiczna, brak problemów formalnych, brak pogorszenia zdolności kredytowej i zaufania kredytodawców do klienta. Optymalizacja zadłużenia składa się z wielu ciekawych narzędzi, często mocno zaawansowanych. Upadłość konsumencka to jeden z takich przykładów. Nadmierne zadłużenie nie pojawia się natychmiast, dlatego masz sporo czasu na odpowiednie zaplanowanie działań naprawczych. Ignorowanie problemu kończy się najczęściej ogromnym kryzysem na czele z wyprzedaniem majątku rodzinnego za bezcen.