Obowiązki firm pożyczkowych

Współpraca z firmami pożyczkowymi jest o wiele łatwiejsza dla przeciętnego pożyczkobiorcy niż jeszcze kilka lat temu. Przede wszystkim rząd zajął się niedawno uregulowaniem kwestii kosztów pozaodsetkowych. Teraz firmy pożyczkowe nie mogą nakładać na pożyczkobiorcę nadmiernych opłat w dziwnych kategoriach. Warto również przed zaciągnięciem kredytu gotówkowego przeanalizować podstawowe obowiązki firm pożyczkowych. Dzięki temu zwiększysz znacznie bezpieczeństwo podpisania umowy i ominiesz nietypowe podmioty funkcjonujące w branży.

Najważniejszym obowiązkiem firmy pożyczkowej jest uczciwe informowanie kredytobiorcy o kosztach zobowiązania. Chodzi tutaj nie tylko o koszty oprocentowania nominalnego, ale o wskazanie kosztów pozaodsetkowych. Firmy pożyczkowe przekazują dane o kosztach całkowitych najczęściej we wskaźniku RRSO (roczna rzeczywista stopa oprocentowania), a także w rozbudowanych regulaminach. Pamiętaj, że masz do czynienia nie tylko z kosztami spłaty zobowiązania, ale również z kosztami windykacyjnymi. Jeżeli nie spłacasz terminowo zobowiązania wchodzisz w widełki kosztów windykacyjnych, również jednak regulowanych udoskonalonymi przepisami. Kolejny obowiązek firm pożyczkowych dotyczy stosowania przejrzystych form reklamy, w których nie próbuje się zmanipulować kredytobiorcy. W razie wykrycia podobnych praktyk wystarczy zgłosić sprawę do lokalnego rzecznika praw konsumentów, czy do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Następny obowiązek to przekazanie klientowi umowy do przeczytania w warunkach domowych i dostarczenie formularza odstąpienia od umowy. Jeżeli się rozmyślisz z zaciągnięciem kredytu gotówkowego masz czternaście dni na wypełnienie formularza odstąpienia od umowy. Firma pożyczkowa nie może cię zablokować. To kolejny, bardzo ważny obowiązek.

Pełna informacja o kredycie, bezpłatne doradztwo dedykowane kredytobiorcom, tworzenie uczciwych umów i reklam kredytów gotówkowych to najważniejsze obowiązki współczesnych firm pożyczkowych. Uregulowanie zasad udzielania kredytów gotówkowych jest niezwykle ważne dla wszystkich grup kredytobiorców w kraju. Czy uważasz, że firmy pożyczkowe wywiązują się z odpowiedzialności? Jak podchodzisz do zmian widocznych w branży kredytowej?