Jak poprawić swoją ocenę kredytową?

Twoja historia kredytowa jest podstawowym wyznacznikiem ogólnej punktacji. Dlatego należy ją naprawić odpowiednio – jeśli nie wygląda dobrze. Twoja historia kredytowa jest podzielona na kategorie ustalane na podstawie danych wykorzystywanych do obliczania kredytu. Kategorie te mogą prowadzić do korygowania historii kredytowej w sposób kompleksowy – tym samym dając możliwość, że proces naprawy kredytowej będzie miał szansę odnieść sukces.

Sprawdzaj kredyty gotówkowe regularnie!

Rozpocznij proces naprawy poprzez staranne sprawdzenie raportu kredytowego. Ta kontrola ma na celu zidentyfikowanie ewentualnych błędów, które wpływają na wynik. Upewnij się, że nie ma błędnie wymienione zaległych płatności i wszystkie kwoty należne za każdy z otwartych rachunków są prawidłowe. W przypadku gdy chcesz naprawdę konkretnie zidentyfikować błędy, należy natychmiast udać się do biura informacji kredytowej.

Skonfiguruj przypomnienia płatności

Terminowe płatności długów znacząco mogą przyczynić się do oceny kredytu. Niektóre instytucje finansowe wysyłają e-maile i wiadomości tekstowe - przypomnienia co pozwala dokonać płatności na czas. Choć można zapisać te przelewy w formie automatycznych płatności z konta bankowego, aby uniknąć opóźnień w płatnościach, to poczucie umiejętności dobrego zarządzania pieniędzmi dobrze sobie wyrobić osobiście.

Obniżaj ilości należności

Osiągnięcie tego wyczynu jest łatwiejsze do powiedzenia niż zrobienia. Niemniej jednak, zmniejszenie zadłużenia daje poczucie spełnienia ale nie zawsze bardzo skutecznie pomaga w procesie naprawy kredytowej. Po pierwsze, trzeba zaprzestać korzystania z karty kredytowej i sprawdzić wszystkie konta, aby określić, ile jesteś winien i ile wynosi stopa procentowa każdego z kont które pobierają opłaty. Musisz wymyślić plan, który przydziela więcej pieniędzy na rachunki opłat jeśli kredyty gotówkowe mają wyższe stopy procentowe. Najlepiej też utrzymywać mniejsze płatności na innych kontach.

Płatność – porady

W przeszłości śledzenie działalności kredytowej konsumentów nie było uzasadnione. Niemniej jednak odkąd zaprojektowano system punktacji kredytowej – ma to znaczenie. Możesz rozpocząć proces naprawy kredytowej, upewniając się, że płatności zaległe będą już spłacane na czas. Jeśli nie masz zaległych płatności, należy unikać opóźnień w płatnościach w przyszłości by wpłynąć na swój kredyt poprzez wynik pozytywny. Terminowe płatności z czasem mogą zneutralizować ewentualność zaległych płatności. Nigdy nie powinno się zamykać nieużywanej karty kredytowej, aby zwiększyć swój wynik, ponieważ to nie jest mądre ani uczciwe rozwiązanie. Ponadto, nie należy otwierać nowej karty kredytowej, które nie zamierzasz stosować tylko w celu zwiększenia dobrego wizerunki dostępnego kredytu. Choć może to wydawać się genialny pomysł, strategia ta może przynieść odwrotny skutek i obniży ocenę kredytową na kredyty gotówkowe. Z taką poprawioną oceną masz większe szansę na szybki kredyt gotówkowy.