Ciekawe pojęcia związane z kredytem.

Odwrócona hipoteka i stopa lombardowa.

Odwróconą hipoteką nazywamy taki produkt finansowy, który polega na tym, że bank daje kredytobiorcy do dyspozycji określoną sumę pieniędzy. Spłata może być uiszczona dopiero po śmierci kredytobiorcy przez jego spadkobierców. Zabezpieczeniem dla banku w takim kredycie jest ustanowienie hipoteki na konkretnej nieruchomości. Stopa lombardowa jest ceną, po jakiej bank centralny jest w stanie udzielić kredytu bankom komercyjnym, w zamian bierze w zastaw papiery wartościowe. Kwota jaką bank może pożyczyć kredytobiorcy nie może być większa od wartości papierów wartościowych jakie zostały dane w zastaw. W Polsce stopę lombardową określa Rada Polityki Pieniężnej. Stopa lombardowa jest bardzo ważne, aby można było określić jakie może być maksymalne oprocentowanie pożyczki i kredytu.

Cechy jakościowe i ilościowe kredytobiorcy ocenia się za pomocą tak zwanej metody punktowej. Metoda punktowa pozwala ocenić wszystkie te cechy kredytobiorcy, które mają bezpośredni wpływ na przeanalizowanie jego zdolności kredytowej. Do sprawdzenia kredytobiorcy za pomocą metody punktowej wykorzystuje się wskaźnikową analizę sprawozdań finansowych. Każda cecha ma przyporządkowaną określoną liczbę punktów. Po ich zsumowaniu bank zalicza kredytobiorcę do określonej grupy. Może znaleźć się on w grupie dobrych klientów, przeciętnych, słabych lub złych. Jeżeli zgromadzona suma punktów będzie większa niż minimum jakie ustali sobie bank, kredytobiorca otrzyma wówczas kredyt o jaki się stara. Bank może zaostrzyć wymagania odnoście kredytobiorcy jeśli uzna, że zalicza się on go grupy słabych klientów. Może wówczas zażądać dodatkowego zabezpieczenia kredytu.

Kredyt gotówkowy i kredyt kasowy.

Jeżeli chcemy podzielić kredyty według ich formy płatności możemy wyróżnić kredyty gotówkowe i bezgotówkowe. Kredyt gotówkowy jak sama nazwa na to wskazuje jest kredytem, jaki wypłacany jest w całości w gotówce. Jednym z kredytów gotówkowych jest kredyt lombardowy oraz kredyt studencki. Kredyt kasowy natomiast zalicza się do jednego z kredytów obrotowych. Może być on udzielany zarówno w rachunku kredytowym jak i w rachunku stałym. Ta forma kredytu polega na ty, że bank daje kredytobiorcy upoważnienie, do tego aby mógł pobrać ze swojego bieżącego rachunku kwotę jaka jest wyższa niż ilość środków zgromadzonych na rachunku. Kredyt kasowy zalicza się do grupy kredytów krótkoterminowych i należy go spłacić w przeciągu kilku dni. Jest to dobry sposób na pozyskanie pieniędzy od ręki, kiedy chwilowo tych pieniędzy nie mamy. Do tego, aby otrzymać kredyt kasowy konieczne jest otwarcie rachunku kredytowego.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.