Kredyt gotówkowy dla cudzoziemca

Słowo wstępu

Banki kierują swoje oferty kredytowe nie tylko do obywateli polskich, ale i również do cudzoziemców np. do ludzi, którzy przyjechali do nas zza wschodniej granicy. Osoby te, mogą przebywać w Polsce dłużej w różnych celach – zarówno zarobkowych, jak i kształceniowych. Nietrudno sobie wyobrazić sytuację, w której taka osoba zyskuje powody do tymczasowych zmartwień finansowych, naprzeciw którym wychodzą banki.

Ubieganie się o kredyt gotówkowy w polskim banku.

Obcokrajowiec, który chce skorzystać z oferty kredytowej polskiego banku musi złożyć prawidłowo wypełniony wniosek oraz sprostać określonym zasadom, do których należy zaliczyć posiadanie:

  • rachunku bankowego w polskim banku,
  • legalnego oraz stałego źródła dochodowego,
  • wymaganej zdolności kredytowej,
  • karty stałego pobytu lub wizy,
  • ważnego paszportu,

Zanim bank zdecyduje się na udzielenie kredytu gotówkowego obcokrajowcowi, pracownicy placówki bankowej muszą zweryfikować danego klienta pod kątem wiarygodności finansowej – tak samo jak obywateli polskich, jednak w przypadku cudzoziemców procedura weryfikacji wymaga dodatkowo raportu kredytowego z kraju pochodzenia klienta. Uzyskaniem tego dokumentu najczęściej zajmują się pracownicy jednostki bankowej poprzez Biuro Informacji Kredytowej. Do wykonania tej procedury niezbędne jest upoważnienie od cudzoziemca, które pozwoli na dostęp do danych finansowych znajdujących się w odpowiedniku naszego BIKa – w kraju pochodzenia klienta.

Czynniki ułatwiające pozyskanie kredytu przez cudzoziemca

Współczesne banki posiadają znacznie uproszczone procedury, względem tych, które obowiązywały jeszcze kilka lat temu, zatem o ile klient pochodzący z obcego kraju spełnia wszystkie niezbędne wymagania – uzyskanie kredytu nie powinno być dla niego problematyczne. Nie mniej jednak istnieje możliwość odrzucenia wniosku kredytowego przez pracowników jednostki finansowej.

W takiej sytuacji warto spróbować wykonać poniższe czynności:

  • przejście na sposób zatrudnienia, który opiera się na umowie o pracę. Polskie banki przeważnie traktują ten rodzaj zatrudnienia jako najbardziej wiarygodny, względem innych form pracy takich jak np. umowa zlecenie lub umowa o dzieło,
  • pozytywna historia kredytowa w Polsce – polega na zaciąganiu kredytów o niskich wartościach oraz spłacaniu ich terminowo. Warto również pomyśleć o dokonywaniu nadpłat ratalnych.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.