Kredyty gotówkowe, a BIK – o co chodzi?

Jak działają kredyty gotówkowe najlepiej powinna wiedzieć osoba, która oferuje takie produkty finasowe oraz osoba, która z nich korzysta. Osoby sprzedające takie produkty mają obowiązek wyjaśnić wszytskie zagadnienia dotyczące tego produktu oraz konsekwencje jakie niosą za sobą opuźnienia w spłatach, całkowite niespłacanie rat czy też nadpłacanie rat – czyli wcześniejsza spłata kredytu, a także inne ważne informacje np. te które dotyczą czarnych list kredytobiorców, BIK a także innych list, na które wpisany zostaje klient i dlaczego tak się dzieje. Całość tego procesu zaczyna się od przedstawienia oferty danego banku. Następnie klient wnioskuje o kredyty gotówkowe lub inne produkty finansowe. Zostaje poinformowany o tym jak długo będzie spłacał daną ilość zaciągniętego kredytu gotówkowego, jaką wysokość będzie miała miesięczna rata oraz co mu grozi za niespłacenie go. Dowiduje się o rejestrach BIK i innych rejestrach dłużników i co one oznaczają dla klieta i dla banku.

Zakładając, że kredyt jest zaciągnięty na dwa lata, a jego rata wynosi dwieście pięćdziesiąt złotych miesięcznie, klient który zaciągnął taki kredyt gotówkowy ma obowiązek wpłacenia zarówno pierwszej jak i kolejnej raty w terminie. Jeśli tego nie zrobi może zostać wpisany do rejestru BIK, a także innyh rejestrów. Jeśli zaniecha on wpłaty choćby jednej raty nawet jeśli będzie ona ostatnią bank postąpi tak samo, ponieważ klient ma obowiązek oddać wszystkie pieniądze, które pożyczył łąznie z odsetkmi, na które wyraził zgodę podpisując umowę kredytową i ta właśnie umowa jest podstawą, która zobowiązuje go do spłaty całości, a bank uprawnia do podjęcia odpowiednich kroków jeśli kredytobiorca przestanie spłacać kredyt. Wielu klientów z przyczyn niezależnych od nich nie jest w stanie spłacać na czas swoich zobowiązań. W tedy szybkie kredyty gotówkowe, które miały ich ratować w awaryjnej sytuacji zaczynają ich pogrążać, a przez to w późniejszym okresie zwłaszcza w tym, w którym nadal zalegają ze spłata trudniej im uzyskać kolejny kredyt, a to z kolei skutecznie utrudnia take rejestr BIK. Na jego podstawie bank określa czy jest ryzyko, że po raz kolejny będzie miał trudności z odzyskaniem swoich pieniędzy.

Ale o co konkretnie chodzi z tym rejestrem. Otóż zaczyając, BIK czyli biuro informacji kredytowej to rejestr aktualizowany raz w miesiącu. Do niego wpisywane są wszystkie kredyty gotówkowe czyli te dobrze spłacane, te wcześniej spłacane, a także te spłacane z opóźnieniem czy z pomocą egzekucji komorniczej. Co więcej baza ta obejmuje spis kredytów, które nigdy nie były udzielone, a także same zapytania o kredyty gotówkowe czy inne. W rejestrze tym są wszystkie zobowiązania kredytowe danego kredytobiory niezależnie od tego w jakim banku je zaciągnął. W rejestrze BIK nie ma informacji o tym dlaczego kredyt był spłacany tak, a nie inaczej tylko informacja o tym czy był spłacany i jak. Warto dodać, że BIK został stworzony przez banki, które w tej sprawie ściśle ze sobą współpracują.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.